Vapen och blasonering

Blasoneringen är vapnets viktigaste del som i klara och entydiga ordalag skall tala om hur vapnet ser ut. Vapenbeskrivningen nedan är hämtad ur Granfelts vapenbok.

"Vapnet är en sköld af blått fält, med en chef af silfver, belagd med elfva herminer, 5, 6; i det blå fältet en gyllenne balk, belagd med tvänne röda patriarkalkors och en hand med två uppsträckta finger, samt beledsagad af två gyllene serafhufvud.
     Två hjälmar med friherrekronor; mellan dem en dylik. Ur den högra två hvita plymer, mellan dem ett järnankare flätadt inom ett rödt med fem femuddiga stjärnor af guld belagdt andreaskors. Ur den vänstra, mellan två blå med gyllene furstekronor belagda vingar en upprest gyllene fascis under en furstekrona.
     Ur den stora friherrekronan åtta röda och blå fanor. Sköldhållare en krönt björn, en hjort med gyllene ring om halsen, båda tillbakaseende, ställda på fotställning af marmor."