Härstamning

Släkten härstammar från Södermanland. Äldste kände stamfader är bonden Lars Larsson på Backa i Hyltinge socken på 1500-talets mitt.

Hans avkomling i femte led var biskopen över Västerås stift, sedermera ärkebiskopen Samuel Troilius (1706-1764), vilkens barn, såväl födda som ofödda och till slut inalles sex söner och fem döttrar, för dennes förtjänster adlades 1756 9/11 på Stockholms Slott av Konung Adolf Fredrik med namnet von Troil. Sönerna introducerades 1776 5/3 under nr 2039. Ätten utgick i Sverige på svärdssidan med Landshövding Samuel Gustaf von Troils bortgång 1880 3/11.

Sonen, landshövdingen i Åbo och Björneborgs län, överstelöjtnanten, sedermera senatorn i ekonomiedepartementet, geheimerådet och verklige kammarherren herr Knut von Troil upphöjdes i finländsk friherrlig värdighet 1809 18/7 och introducerades på Finlands Riddarhus 1818 23/1 under nr 24 bland friherrar. Dennes gren fortlever där inklusive huvudmannagrenen.

En medlem därav har 1982 återvunnit representationsrätten för den adliga ätten nr 2039 på Sveriges Riddarhus.